logo_blitz logo_unl

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про участь у державних лотереях Української Національної Лотереї з використанням мережі Інтернет

 1. Терміни що використовуються в договорі
  1. Термни, що вживаються у цьому Договорі, мають таке значення:

   Публічний договір — угода між Оператором та Гравцем про участь у державних лотереях, що проводяться Підприємством зі 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (далі «Оператор») з використанням мережі Інтернет на умовах, які викладені у публичний оферті і є однаковими для всіх Гравців, з моменту акцептування публічної оферти Гравцем (надалі — «Договір»).

   Гравець — фізична особа, що досягла 18 років, має повну цивільну деєздатність та зареєструвалась на сайті відповідно до умов Договору і проживає на території України, за виключенням тимчасово окупованих територий.

   Публічна оферта (оферта) — пропозиція Оператора, що викладена на веб-сайті Оператора у вкладенні "ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР" та адресована необмеженому колу фізичних осіб, які мають намір прийняти участь у державних лотереях Оператора, укласти Договір на визначених умовах;

   Акцепт — повне та безумовне прийняття Гравцем усіх умов, викладених в публічній оферті;

   Ставка — плата Гравця, що здійснюється у безготівковій формі, за одноразову участь у розіграші лотереї чи її окремого тиражу.

   Особистий рахунок — показник рахунку, що використовується для інформування Гравця про кошти, які він може отримати при виплаті виграшу і використати для здіснення ставок у державних лотереях Оператора.

   Розповсюджувач — особа, що за дорученням Оператора здійснює прийняття ставок безпосередньо у Гравців, виплату призів (виграшів), а також інших операції, пов’язані з розповсюдженням лотерей.

   Сайт — сукупнсть апаратних і програмних засобів Оператора, що використовується, зокрема, для прийняття ставок за допомогою мережі Інтернет та надання Гравцям інформації щодо умов проведення лотерей, їх призів та результатів розіграшу лотерей.

   Сервіси - інструменти, що розміщені на сайті, та дають змогу Гравцю використовувати Особистий кабінет і приймати участь у державних лотереях Оператора.

   Реєстрація — процедура створення за ініціативи Гравця в інформаційній системі Оператора облікового запису Гравця, який дозволяє ідентифікувати конкретного гравця в лотерею, отримати Гравцю доступ до Особистого кабінету.

   Умови проведення лотереї — локальний акт Оператора, який визначає правила гри і порядок проведення державної лотереї відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні», затверджується Оператором державних лотерей відповідно до законодавства, і оприлюднений на сайті.

   Лотерея - масова гра, яка проводиться або проводитиметься Оператором відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Украйні», участь в якій можлива через мережу інтернет, і передбачає розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями відповдно до умов проведення лотереї.

   Обліковий запис Гравця — зареєстрована на сайті за ініціативи Гравця веб-сторінка, на якій відображається інформація про Гравця, зокрема особистий рахунок, особисті дані Гравця, здіснені Гравцем ставки і результати за цими ставками, а також дозволяє Гравцю здійснити ставку та отримувати виграш у лотереї від свого імені.

  2. Інші терміни у Договорі, вживаються у тому значенні, яке передбачено чинним законодавством України.
 2. Укладення договору
  1. Договір вважається укладеним в момент прийняття Гравцем умов Договору (Публічної оферти) на сайті що є акцептом умов даного Договору Гравцем без його подальшого підписання та/або в момент фактичного прийняття участі у державних лотереях Оператора шляхом оплати вартості лотерейного білета або ставки гравця в іншій формі.
  2. Гравець приймає на себе зобов'язання дотримуватися умов Договору з моменту укладення Договору.
  3. Гравець несе повну відповідальність за ознайомлення ним із умовами Договору, а також із умовами проведення лотереї, у розіграші якої він бере участь, у тому числі із усіма наступними змінами, що вносяться Оператором до умов Договору або умов проведення лотереї.
  4. Оператор має право в односторонньому порядку змінювати умови Договору, про що повідомляє Гравця шляхом розміщення повідомлення на сайті Оператора. Зміни до умов Договору вступають в силу з моменту їх розміщення/публікації на сайті.
  5. Продовження використання сервісів після розміщення/публікації змін до умов Договору значитиме підтвердження Гравцем таких змін та його згоду на виконання умов Договору в новій редакції.
 3. Предмет договору
  1. За Договором Оператор бере на себе зобов'язання за допомогою сайту, пунктів розповсюдження та терміналів самообслуговування, які доступні для використання Гравцю, забезпечити можливість Гравцю здійснювати сплату ставок для участі у відповідній державній лотереї або її окремого тиражу на умовах, визначених умовами проведення відповідної лотереї.
  2. Оператор самостійно визначає лотереї чи їх окремі тиражі, розіграші яких здійснюється через мережу Інтернет та в пунктах розповсюдження. Оператор має право припинити розіграш лотереї, про що публікує відповідне повідомлення.
  3. Розповсюджувач наділений правом діяти в інтересах та від імені Оператора стосовно виконання покладених на нього обов’язків і реалізації наданих йому прав відповідно до укладених з Оператором договорів.
  4. Використання сайту, для оплати ставок через мережу інтернет регулюється даним Договором та Правилами користування сайту Оператора.
  5. Проведення лотереї або її окремого тиражу регламентується чинним законодавством України та умовами проведення ві1дповідної державної лотереї.
  6. Лотерея проводиться за принципами рівності та випадковості, що тлумачяться відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Украйні».
  7. Доступ до персонального кабінету та участі у лотереї через мережу Інтернет здійснюється після реєстрації облікового запису Гравця на сайті Оператора.
  8. Гравцем може бути виключно особа, яка досягла 18 років та не проживає на тимчасово окупованій території України.
  9. Для реєстрації на сайті Оператора Гравець заповнює реєстраційну форму на сервері інформаційної системи Оператора
  10. Для участі в державних лотереях в пунктах розповсюдження, Гравець зобов’язаний звернутися до розповсюджувача та придбати лотерейний білет.
  11. Беручи участь у лотереї Гравець усвідомлюює ризики втрати коштів, які використані для здйснення ставки, в наслідок виконання даного Договору.
 4. Права та обов'язки сторін
  1. Права Оператора:
   1. Проводити держані лотереї;
   2. Розробляти та змінювати умови проведення державних лотерей;
   3. Надавати Гравцю доступ до персонального кабінету на сайті Оператора;
   4. Обмежувати Гравцю право участі у державних лотереях (в тому числі блокувати обліковий запис Гравця на сайті) у разі надання недостовірних даних, в тому числі не досягнення Гравцем 18 років;
   5. Виплачувати виграші Гравцю;
   6. Збирати та обробляти персональні дані Гравця;
   7. Запроваджувати вимоги та правила Відповідальної гри;
   8. Вимагати від Гравця надання необхідних за законодавством документів для отримання виграшів;
   9. Відмовити гравцю в отриманні призу, якщо, внаслідок недбалого зберігання гравцем ігрового білету, електронна система не зможе ідентифікувати інформацію, що міститься на ньому, а його номер неможливо прочитати.
  2. Обов’язки Оператора:
   1. Дотримуватись вимог чинного законодавства, що регулює лотерейну діяльність;
   2. Своєчасно та в повній мірі виплачувати виграші Гравцю;
   3. Виступати податковим агентом при виплаті Гравцю виграшу, та сплачувати податки відповідно до податкового кодексу;
   4. Виконувати функії фінансового моніторингу при отриманні сплати за участь в лотереї та при виплаті виграшу;
   5. Забезпечувати Гравця усією повною, необхідною, достовірною, своєчасною інформацією щодо правил гри, результатів розігрувань тиражів лотереї у відповідності з Ліцензійними умовами проведення господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та іншими нормативно-правовими актами.
  3. Права Гравця:
   1. Приймати участь у державних лотереях Оператора за власним вибором;
   2. Реєструватися на сайті Оператора для участі у державних лотереях;
   3. Здійснювати ставки в державних лотереях в готівковому та/або безготівковому вигляді;
   4. Отримувати виграші в державних лотереях за вирахуванням податків;
   5. Вимагати від Оператора та розповсюджувачів надання інформації про Лотерею та результати розіграшів її тиражів.
  4. Обов’язки Гравця:
   1. Сплачувати за участь у державних лотереях в повній мірі;
   2. Надавати достовірні особисті дані, та документи що їх підтверджують (паспорт, ІПН);
   3. Приймати участь в державних лотереях Оператора лише після досягнення 18 років;
   4. Ознайомлюватись та дотримуватись умов проведення державних лотерей Оператора;
   5. Здійснити реєстрацію на сайті Оператора для участі в державних лотереях, що розповсюджуються на сайті Оператора;
   6. Зберігати ігровий білет непошкодженим для забезпечення можливості його перевірки Оператором;
   7. Дотримуватись вимог Відповідальноі гри, що запроваджені Оператором.
 5. Фінансовий моніторинг гравця
  1. Гравець підтверджує, що кошти, які використовуються для здійснення ставки у державну лотерею, не здобуті в результаті вчинення будь-яких злочинних дій.
  2. Виплати виграшів Гравцю та здійснення ставок Гравцем в лотереях підлягають фінансовому моніторингу з боку Оператора у порядку передбаченому Правилами проведення фінансового монторингу, затвердженими Оператором, та чинним законодавством України.
  3. Оператор залишає за собою право у будь-який момент ініціювати процедуру ідентифікації шляхом направлення відповідного запиту Гравцю.
  4. Під ідентифікацією розуміється отримання від Гравця наступної інформації та (або) підтверджуючих документів (зокрема документи, що посвідчують особу):
   - Особисті дані Гравця (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, стать тощо).
   - Паспортні дані Гравця (серія та номер паспорта, орган, яким видано паспорт, дата видачі паспорта, громадянство, ідентифікаційний код тощо).
   - Адресу проживання Гравця (країна, місто, поштовий індекс, вулиця, номер будинка, номер квартири тощо).
  5. Надання інформації та документів здійснюється онлайн на сторінці особистого кабінету гравця або представникам Оператора.
  6. Обліковий запис Гравця може бути заблокований на період часу поки Гравець не надасть Оператору запитувану інформацію та (або) підтверджуючі документи, необхідні для ідентифкації Гравця. В такому випадку кошти на особистому рахунку будуть недоступні для здійснення ставок у лотереї, отримання виграшу або виведення допоки Гравець не буде ідентифікований.
  7. Під верифікацєю розуміється підтвердження Оператором відповідності особи Гравця у його присутності отриманим від нього ідентифікацйним даним. Випадки здійснення верифкації зазначені в чинному законодавстві України та можуть зазначатись в умовах проведення державної лотереї.
 6. Виплата виграшів
  1. Гравці, здійснюючи ставку (оплачуючи конкретний білет лотереї) погоджується, що виплата виграшу буде здійснена у спосіб, передбачений цим розділом Договору та умовами проведення відповідної державної лотереї, в межах проведення якої виплачується виграш.
  2. Виграші розміром до 29 999,00 грн. включно за виграшними лотерейними білетами, що придбані через мережу інтернет на сайті Оператора, виплачуються шляхом зарахування суми коштів, що відповідає виграшу Гравця, на рахунок «Виграші» (з врахуванням приписів Податкового кодексу України).
  3. Виграші розмром до 29 999,00 грн. включно за виграшними лотерейними білетами, придбаними в пунктах розповсюдження державних лотерей, або через пункти самообслуговування, виплачуються розповсюджувачами в пункті розповсюдження або Оператором в офісах оператора в готівковій чи безготівковій формі (з врахуванням приписів Податкового кодексу України).
  4. Виграші розміром 30 000,00 грн. чи більше виплачуються згідно з умовами проведення відповідної державної лотереї. Для оформлення виплати виграшів зазначеної категорії Гравець повинен звернутися до Розповсюджувача та пройти процедуру ідентифікації і верифікації відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
  5. Виграші у лотерею оподатковуються згідно з чинним законодавством України.
  6. Для отримання коштів, що знаходяться на обліковому записі Гравця, Гравець зобов’язаний пройти Автоматичну верифікацію на сайті Оператора.
 7. Відпвідальність сторін
  1. Оператор не несе відповідальнсть за будь-які збитки завдані Гравцю в наслідок участі у державних лотереях Оператора.
  2. Оператор не несе відповідальності за шкоду, завдану Гравцю в наслідок отримання третіми особами інформації про обліковий запис Гравця на сайті Оператора.
  3. Гравець самостійно забезпечує збертання даних про обліковий запис Гравця поза інформаційної системи Оператора.
  4. Гравець збергає виграшний лотерейний білет до отримання виграшу, та самостйно несе ризик його втрати.
  5. Гравець зобов’язаний негайно повідомити Оператора про будь-який випадок несанкцонованого використання облікового запису Гравця та (або) про будь-яке порушення конфіденційності свого логіну чи паролю.
 8. Термін дії, зміна та розірвання договору
  1. Договір набуває чинності в момент прийняття його умов Гравцем і діє необмежений строк, до внесення відповідних змін Оператором.
  2. Договір може бути змінений Оператором в односторонньому порядку. Зміни вступають в силу з моменту їх публикації на сайті або після закінчення 10 календарних днів з моменту їх публикації, якщо це прямо вказано Оператором.
  3. Використання сайту Оператора, або авторизація на сайті Оператора після вступу змін в силу означає згоду Гравця з такими змінами. Гравець не звільняється від зобов'язань, передбачених цим Договором з урахуванням внесених до нього змін, якщо Гравець не ознайомився зі змінами до Договору.
  4. Договір може бути розірваний за ініціативи Оператора в будь-який момент.
  5. Гравець може розірвати даний Договір попередивши про це Оператора шляхом направлення листа на адресу Оператора за 20 днів до дати розірвання Договору.
 9. Обробка персональних даних
  1. Оператор збергає конфіденційність даних та інформації, отриманих від Гравця під час укладення Договору, реєстрації/ідентифікації, публікації оголошень, поданні заяв на участь/закритих цінових пропозицій в електронних торгах, а також під час участі в аукціоні в порядку, передбаченому регламентом та цим Договором.
  2. Оператор має право, а Гравець надає безумовну згоду на зберігання і оброблення, у тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що належить до персональних даних Гравця (його уповноваженого представника) з метою, що пов’язана з виконанням цього Договору та наслідків його виконання або невиконання, участі в електронних торгах, а також у випадках, передбачених законодавством України.
  3. Сторони погодились, що персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням цього Договору, можуть включатися до баз персональних даних Сторін.
  4. Укладаючи цей Договр Сторони дають згоду (дозвіл) на оброблення їх персональних даних з метою підтвердження повноважень на укладення, зміну або розірвання Договору, забезпечення реалізації админістративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин, у тому числі з метою поширення (розповсюдження та/або оприлюднення) таких даних на електронному майданчику.
  5. Згода на оброблення персональних даних надається без обмеження терміну зберігання та оброблення персональних даних.
  6. Передання персональних даних третім особам здійснюється лише у випадках, передбачених законодавством України, а в усх інших випадках — лише за згодою Сторін.
 10. Відповідальна гра
  1. Приймаючи умови даного Договору Гравець зобов’язується дотримуватися умов Відповдальної гри.
  2. Для всіх Гравців встановлюється правило не грати в кредит, Гравцем не може бути використана для здійснення ставок сума, більша за ту, яка була внесена Гравцем на рахунок або виграна ним.
  3. Приймаючи участь у державних лотереях Оператора, Гравець зобов’язуеться:
   - Не приймати участь у державних лотереях у разі не досягнення Гравцем 18 років.
   - Відноситись до участі в лотереї як до розваги, а не способу заробляння коштів.
   - Самостійно встановити для себе розмір максимальної суми коштів, які без негативних для себе наслідків Гравець може витратити на гру та притримуватись цього правила.
   - Не намагатись відіграти свої кошти, витрачені на участь в лотереї.
   - Самостійно встановити собі обмеження по часу гри та притримуватись їх.
   - Систематично робити перерву в грі в державні лотереї.
   - Не грати в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, або знаходячись під дією ліків.
  4. У разі виявлення у Гравця симптомів ігрової залежності (лудоманії), Гравець самостійно зобов’язується звернутися до медичного лікувального закладу чи організації по боротьбі із ігровою залежністю. Зокрема за телефоном 0800505151
 11. Заключні положення
  1. Якщо одне або кілька положень цього Договору будуть в установленому порядку визнані недійсними відповідно до набрав чинності судовим ріпшенням, інші положення цієї Договору залишаться в силі, а Сторони продовжать виконувати свої зобов'язання способом, максимально вцдповідним намірам Сторін в момент укладення або зміни Договору.
  2. Всі суперечки Сторін щодо цього Договору підлягають вирішенню шляхом листування і переговорів з використанням обов’язкового досудового (претензійного) порядку. У разі неможливості досягти згоди між Сторонами шляхом переговорів протягом шістдесяти (60) календарних днів з моменту отримання іншою Стороною письмової претензії, розгляд спору може бути передано будь-зацікавленою стороною в суд за місцем реєстрації Оператора (за винятком підсудності справи будь-яким іншим судам) відповідно з процесуальним і матеральним правом України.