logo_blitz logo_unl

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Дана політика детально роз'яснює порядок збирання та обробки персональних даних із використанням мережі Інтернет та і інших електронних мереж зв’язку.

 1. Терміни що використовуються
  1. Веб-сайт - сайт, на якому розповсюджуються державні лотереї, що проводяться Оператором державних лотерей Підприємством з 100% іноземних інвестиціями «Українська Національна Лотерея» в мережі Інтернет (https://blitz-loto.com)
  2. Володілець персональних даних - Підприємство з 100% іноземних інвестицій «Українська Національна Лотерея» (Ідентифікаційний код 24940541, юридична адреса: 02098, Київ, вул. Ю. Шумського 1-Б, оф.110), яке визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки.
  3. Гравець - фізична особа, яка досягла 18 років, за власним бажанням бере участь у розігруванні призів згідно з Умовами проведення державних лотерей та користується веб-сайтом.
  4. Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;
  5. Електронна система прийняття ставок - програмно-технічний комплекс, призначений для фіксації та обліку ставок у державній лотереї, фіксації виплати призів і/або виплати призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов’язаних з проведенням державної лотереї, який для гравця існує у вигляді комп’ютерної програми (веб- додаток, мобільний додаток, тощо), що доступна для користування на Веб-сайті.
  6. Лотерея - масова гра, яка проводиться або проводитиметься у майбутньому Оператором державних лотерей Українська Національна Лотерея, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями, перемога в якій має випадковий характер та участь в якій можлива через мережу Інтернет, що передбачає розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями відповідно до Умов проведення державних лотерей.
  7. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
  8. Оператор державних лотерей - Підприємство із 100 % іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (надалі - Оператор), юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, що має право на проведення державних лотерей у порядку, визначеному Законом України «Про державні лотереї в Україні» та має ліцензію на випуск та проведення лотерей.
  9. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу (гравця), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
  10. Приз (виграш) - кошти, які підлягають виплаті (видачі) Гравцю у разі його виграшу в державні лотереї, що проводяться Оператором відповідно до оприлюднених умов їх проведення.
  11. Ставка - плата гравця у безготівковій формі за одноразову участь у розіграші державної лотереї чи її окремого тиражу.
  12. Умови проведення державної лотереї - локальний акт Оператора державних лотерей Української Національної Лотереї, що визначає правила гри і порядок проведення державної лотереї, затверджується оператором державних лотерей відповідно до законодавства, публікується в загальнодержавному друкованому засобі масової інформації та розміщується в електронному вигляді на Веб-сайті.
 2. Основні принципи політки конфіденційності
  1. Ця Політика конфіденційності (надалі - Політика) визначає загальні вимоги до обробки та захисту персональних даних Гравців, які збираються Оператором при користуванні Веб-сайтом, та послугами Оператора.
  2. Володільцем отриманих від Гравців персональних даних є Оператор.
  3. Розпорядником персональних даних є Оператор.
  4. Ознайомлення та прийняття умов політики є обов’язковою для реєстрації на Веб-сайті. Використовуючи Веб-сайт, гравець підтверджує, що ознайомився з даною Політикою.
  5. Згода Гравця на обробку його персональних даних надається в електронній формі, шляхом проставлення відмітки (позначки) напроти відповідного пункту під час реєстрації на Веб-сайті або завантаження комп’ютерної програми.
  6. Особа, що не приймає умов політики, не має права користуватися Веб-сайтом.
  7. Персональні дані гравців можуть зберігатися протягом трьох років.
  8. Оператор має право в односторонньому порядку згідно Закону України «Про захист персональних даних» змінювати умови Політики, не повідомляючи про це Гравця. Зміни до Політики вступають у силу з моменту їх розміщення/публікації на Веб-сайті.
  9. При роботі з Веб-сайтом Гравцям не надаються права на інтелектуальну власність ні на сам сайт, ні на його зміст чи на використання будь-яких елементів брендингу або логотипів сайту.
  10. Оператор вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення.
 3. Збір та використання персональних даних
  1. До даних про Гравця, які збирається Оператором, відноситься:
   1. Інформація, отримана від Гравця при реєстрації та/або здійснені виплат, зокрема:
    - ПІБ фізичної особи;
    - дата народження;
    - місце проживання;
    - номер та серія паспорта, інші паспортні дані;
    - реєстраційний номер облікової картки платника податків;
    - номер телефону;
    - електрона пошта;
    - фото;
    - реквізити платіжної карти.
   2. Інформація отримана під час користування Гравцем Веб-сайтом, зокрема:
    - файли Cookies;
    - IP-адреса Гравця;
    - Лотереї у яких Гравець приймає участь;
    - Ставки Гравця;
    - Призи (виграші) Гравця.
  2. Оператор також може об'єднувати отримані від Гравця дані, і проводити їх аналіз для підтвердження достовірності даних про Гравця, підтвердження його віку, та відповідність Умовам проведення державних лотерей і вимогам законодавства України.
  3. Оператор збирає персональні дані Гравця для ідентифікації особи, створення і управління Особистим кабінетом на Веб-сайті, забезпечення можливості Гравцю здійснити ставку для участі у державній лотереї від свого імені та отримання ним призу (у разі виграшу Гравця) в порядку, передбаченому Умовами проведення державної лотереї.
  4. Оператор збирає інформацію про Гравця для обміну інформацією між Оператором та Гравцем, в тому числі з питань участі Гравця у лотереях або проведення дозволених ділових комунікацій через будь-які доступні канали зв'язку, в тому числі інформування гравця про діяльність Оператора.
  5. Вся інформація, яка обробляється Оператором, захищена спеціальними організаційними та технічними заходами з метою запобігання випадкових втрат або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних гравців.
  6. Персональні дані Гравця можуть передаватися Оператором розповсюджувачам державних лотерей Оператора та партнерам Оператора для забезпечення якісного надання послу з проведення державних лотерей, в тому числі, але не обмежуючись для прийому ставок та виплати призів (виграшів) гравцям.
  7. Кожен із працівників Оператора користується доступом лише до тих персональних даних, які необхідні йому у зв’язку з виконанням своїх трудових обов’язків.
  8. Видалення та знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.
  9. При роботі Веб-сайту використовуються файли cookie, які забезпечують підтримку функцій безпеки та їх запуск. Файли cookie також дозволяють відстежувати порушення політики конфіденційності та умови використання Веб-сайту Гравцями/їх пристроями.
 4. Права гравців
  1. Особисті немайнові права на персональні дані Гравця є невід'ємними і непорушними. Згідно Закону України «Про захист персональних даних» Гравець має право:
   - знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
   - отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
   - на доступ до своїх персональних даних;
   - отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
   - пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
   - пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
   - на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
   - звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи до суду;
   - застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
   - вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
   - відкликати згоду на обробку персональних даних;
   - знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
   - на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
  2. Гравець має право відкликати згоду на обробку персональних даних без зазначення мотивів, у разі якщо єдиною підставою для обробки є згода суб’єкта персональних даних. З моменту відкликання згоди Оператор зобов’язаний припинити обробку персональних даних та обмежити доступ Гравця до Веб-сайту.
  3. Вимога відкликати згоду на обробку персональних даних повинна містити ПІБ Гравця, його місце проживання, засоби зв’язку із Гравцем (номер телефону та електронну пошту), конкретні персональні дані щодо яких відкликається згода на обробку Оператором. Вимога повинна містити інформацію-посилання на Веб-сайт, щодо якого Гравець відкликає свою згоду.
  4. Вимоги надсилаються у письмовій формі на адресу: м. Київ, вул. Саксаганського 119, 9-й поверх, Українська Національна Лотерея, або в електронній формі через електронну пошту: web@unl.ua.
  5. Оператор забезпечує Гравцю можливість відмовитись (відписатись) від отримання SMS, листів на електронну пошту та повідомлень через інші комунікаційні засоби з інформацією про діяльність Оператора.
 5. Надання доступу до інформації
  1. Оператор не передає персональні дані третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України та цією Політикою.
  2. Гравець надає згоду на поширення своїх персональних даних для прийняття ставки Гравця розповсюджувачами, проведення (обробки) платежів та виплати Гравцю призів (виграшів) у лотереї і надання всіх супровідних послуг, що запитуються Гравцем при відвідуванні Веб-сайту.
  3. Оператор передає персональні данні афілійованим особам, іншим довіреним особам для обробки інформації за дорученням і на умовах Оператора, що відповідають Політиці і іншими вимогами законодавства.
  4. Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних забезпечує Оператор.
  5. Поширення персональних даних без згоди Гравця, допускається у випадках, визначених чинним законодавством України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані, рішенням суду.
  6. Оператор залишає за собою право надавати знеособлені дані будь-яким третім особам.